Jigjiga(kalitimes)12 January, 2019. ለነፍጠኞች አማረ በአስቸኳይ ከሶማሌ ክልል እንድትወጣ ክልሉ የኛ የሶማሌዎች ብቻ ነውና።
በአቶ አብዲ መሀሙድ ዑመር ላይ የውሸት ምስክርነት ለመስጠት እንደሆነ ተደርሶበትል።
በጎንደር አከባቢው የተከሰተው ግድያና ጭፍጨፋ የነፍጠኛው አማራ ለማረሳሳት የተደረገው ሴራ ነው ህዝቡ ፈቱን ወደ አብዲና ወደ ሶማሌ ክልል እንዲዞሩ የታሰበውን ሴራ ነውና ለኛ አቶ አብዲ ማለት የአፍሪካ ጀግና ነው
ስለዚህ መላው የሄጎ አባለት የሆነቹ በክልሉ የምገኙ የነፍጠኛ አማራ ላይ አስፈላጊ እርምጃ በየትኛውም ቦታ እንድትወስዱ እናሳስባችኋለን።
ሄጎ ተነሳና ክልልህን አስከባሪ። ለምሳሌ የህን ሰውዬ ተመለከቱ በአቶ አብዲ ላይ የውሸት ምስክርነት ለመስጠት ስለሆነ ብዙ ብር ተከፍሎታል ስሙ ዘላለም ሙሉ ይባላል ብሄሩ ነፍጠኛ አማራ ነውና በአስቸኳይ እርምጃ እንድትወስዱ እናሳስባችኋለን ።
ሄጎ ተነሱ ጀግኖች ናቸው ራሳቸውን አስከባሪ።

more recommended stories